Zmiana danych

Użyj poniższych linków do zamiany/aktualizacji swoich danych osobowych.

Pobieranie danych osobowych

Użyj poniższych linków do pobrania przechowywanych przez nas danych osobowych. Po kliknięciu w link wygenerowany zostanie plik csv z odpowiednimi danymi.

Dostęp do danych osobowych

Użyj poniższych linków w celu zarządania raportu na temat swoich danych osobowych które są przetwarzane przez nasz sklep internetowy.

Prowo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji jeśli chcesz usunąć z naszej bazy danych swoje dane osobowe oraz inne dotyczące Cie dane z naszego sklepu internetowego. Pamiętaj, że ten proces usunie Twoje dane z naszego sklapu łącznie z Twoim kontem i nie będziesz mieć już do niego dostępu.